De KOPER gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat de persoonlijke/privégegevens (over hem als natuurlijk persoon) die de KOPER op het orderformulier van de eShop noteert of die de KOPER aan DOTHÉE meedeelt (telefonisch, via e-mail enz.), door DOTHÉE worden gebruikt om de orders te verwerken en de communicatie te verbeteren en te personaliseren, waaronder de nieuwsbrieven of e-mails waarvoor de KOPER zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven.

DOTHÉE gebruikt de persoonsgegevens van de KOPER niet voor andere doeleinden dan deze die de Algemene voorwaarden voorzien.

Behalve wanneer de KOPER er uitdrukkelijk mee akkoord gaat, onthult DOTHÉE nooit persoonsgegevens van de KOPER aan derde partijen, met uitzondering van (i) bedrijven of personen die in naam van DOTHÉE of onafhankelijk diensten verlenen zoals verwerkingen van betalingen via kredietkaart, Paypal of sms, transport van producten enz.; (ii) het bedrijf dat of de persoon die het bedrijf DOTHÉE geheel of gedeeltelijk overneemt; of (iii) gerechtelijke instanties die er toegang tot nodig hebben.

Zodra de KOPER de eShop bezoekt, registreert DOTHÉE bepaalde informatie (met name dankzij 'cookies', alfanumerieke identificatiecodes die de browser van de KOPER op de harde schijf van de KOPER plaatst). De informatie die DOTHÉE verzamelt, omvat het IP-adres van de KOPER (dat de computer van de KOPER met het internet verbindt), de ontvangst- en leesbevestiging van e-mails tussen de KOPER en DOTHÉE, de verbindingsgegevens, e-mailadressen, het wachtwoord op de eShop, het type browser, besturingssysteem en platform, de ordergeschiedenis en de URL-tracking op de eShop.

De KOPER kan cookies weigeren of uitschakelen in 'Help' in de werkbalk van de browser van de KOPER. DOTHÉE raadt dit echter niet aan om de orders van de KOPER op de eShop optimaal te houden.

DOTHÉE spant zich in om de persoonsgegevens van de KOPER te beschermen tijdens overdrachten en het gebruik van de eShop. DOTHÉE maakt gebruik van Secure Sockets Layer Software (SSL) die de door de KOPER ingevoerde informatie versleutelt voordat deze naar DOTHÉE wordt verzonden. Als de KOPER een computer deelt, moet de KOPER zich na elk gebruik afmelden.

De gegevens en andere informatie van de KOPER worden door DOTHÉE bijgehouden. De KOPER kan ze op elk ogenblik gratis inkijken door dit zonder rechtvaardiging te vragen via het in artikel 1 van deze Algemene voorwaarden vermelde adres. De KOPER heeft het recht om op elk ogenblik en gratis elke wijziging, correctie of wissing van zijn persoonsgegevens uit de databank van DOTHÉE te vragen, evenals de onmiddellijke stopzetting van de ontvangst van e-mails en andere communicatie van DOTHÉE.