Hoe een plat dak vernieuwen dat met een lekkende bitumineuze roofing bedekt is ?

Gemakkelijk een plat dak met lekkages en binnendringend water repareren? RD-Elastodeck is een elastomere coating voor het waterdicht maken van een verouderde en/of lekkende bitumineuze dakbedekking.

Dit vloeibaar waterdichtingssysteem is veilig en gemakkelijk aan te brengen, kan worden aangepast aan bijna elk type dakbedekking en levert een hoogwaardig, flexibel en elastisch membraan op zonder naden of voegen.

Benodigde producten

Bekijk onze video

De probleemstelling

Talrijke platte daken zijn wereldwijd oorpsronkelijk beschermd door bitumineuze membranen, die vaak met de term roofing worden genoemd. Het is een doeltreffende en goedkope manier om opslagplaatsen, fabrieken, huizen, enz te beshermen. Wegens hun permanente blootstelling aan weersomstandigheden zijn ze onderhevig aan extreme condities en spanningen. De membranen krimpen en zetten uit door de voortdurende invloed van warmte en koude. Niet alleen moeten ze weerstand bieden tegen regen, maar ook tegen hagel, sneeuw, zonlicht, erosie, enz. Dit zorgt voor vreselijke omstandigheden, ongeacht waar deze daken zich wereldwijd bevinden!

Zoals elk materiaal verslijt het membraan en uiteindelijk scheurt het, waardoor er water door kan.

Dit is het begin van vele problemen: het verschijnen van lekken en enorme schade. De gevolgen van het nietsdoen zijn prijzig: voorraden en productiemiddelen worden beschadigd, meubels worden verwoest, sommige delen kunnen niet meer gebruikt worden, waarbij de productie wordt stopgezet met reusachtige economische verliezen, schimmelvorming, vlekken op plafonds, enz. tot gevolg!

Alleen de plekken repareren en waterdicht maken waar u denkt dat het lek kan komen, is geen doeltreffende oplossing omdat het water wegloopt en ergens anders vandaan kan komen. En een oud bitumineus membraan verwijderen en een nieuw aanbrengen is een vervelend en duur werkje.

De oplossing

RD-Elastodeck & RD-Roof Fleece

RD-Elastodeck is een ideale oplossing voor het vernieuwen van dit type daken. Een watergedragen, ééncomponentig systeem, dat veilig en gemakkelijk aan te brengen is en het risico op toekomstige lekken beperkt. Indien aangebracht op een dak, bekomt men een elastische beschermingsmembraan met een rubberaspect dat een oplossing zal bieden aan de lekkageproblemen. De levensduur ervan wordt op meer dan 15 jaar geschat!

Dankzij haar grote flexibiliteit en permanente elasticiteit blijft RD-Elastodeck aan de ondergrond hechten en volgt de dilatatiebewegingen van het dak.

Versterkt met RD-Roof Fleece, zal het nieuwe membraan duurzaam zijn en goed bestand tegen verschillende weersomstandigheden, waaronder UV-stralen, regen, hagel, sneeuw, hitte, kou, enz.

Aangeraden hoeveelheid en laagdikte

Het systeem wordt met succes toegepast in regio’s zoals Noord-Amerika, Europa, de Scandinavische landen , de landen rond de Middellandse zee en Zuid-Oost Azië. De aan te brengen hoeveelheden, en dus de uiteindelijke dikte, hangen af van de locatie van het project en het klimaat.

Droog klimaat: min. 1,5 kg/m² RD-Elastodeck
Vochtig klimaat: min. 2 kg/m² RD-Elastodeck
Risico van stilstaand water of sneeuw gedurende meerdere dagen: minimaal 3 kg/m². Deze hoeveelheid kan alleen plaatselijk worden toegepast op bepaalde delen van het dak waar deze risico's bestaan.

De hoeveelheid vlies wordt eenvoudigweg berekend op basis van het aantal te behandelen m², waarbij de randen waarop het vlies op een hoogte van minstens 10 cm / 4 inch wordt aangebracht, moeten worden bijgeteld.

Beoogde voordelen en prestaties

Dit systeem biedt tal van voordelen voor de opdrachtgever en de toepasser:

- ééncomponentig product, gemakkelijk te hanteren
- geen pot-life
- lage VOS-emissies (vluchtige organische stoffen)
- snelle en gebruiksvriendelijke oplossing
- snelle droogtijd en minder stilstand
- wereldwijd uitgebreid getest
- brede keuze aan kleuren en zeer goede duurzaamheid

Onze producten op waterbasis voorkomen:

- gevaarlijke producten naar de bouwplaats te brengen en daarbij het risico van brand of explosie elimineren
- overlast in de omgeving met hinderlijke geuren tijdens en na het aanbrengen
- uitstoot van schadelijke stoffen
- verliezen tijdens en na de toepassing

Voorbereiding van het werk

Weersomstandigheden

Tracht, net als bij elk ander buitenproject, te voorkomen dat u in de regen aan het werk gaat. Voorzie een minimum van 10°C/50°F en geen regen tijdens en onmiddellijk na de applicatie; dit is noodzakelijk  om de producten aan te kunnen brengen. Een minimum van 15°C / 59°F wordt aanbevolen voor comfortabele werkomstandigheden met een hogere productiviteit. Vermijd werken in direct zonlicht, vooral in zeer warme gebieden, waar bij voorkeur vroeg in de ochtend of laat in de avond wordt gewerkt. Als u in een vochtige omgeving werkt en vooral als het na zonsondergang koud is, zoals in de herfst of het voorjaar, zorg er dan voor dat u het werk enkele uren voor het vallen van de avond beëindigt. Anders loopt u het risico dat er condensatie optreedt die de verse verf bedekt waardoor deze niet meer kan drogen. Indien u bij zonsopgang werkt, pas dan op voor condensatie op de ondergrond en vermijd deze!

Tips

Vermijd het toepassen van waterdichtingswerken in de herfst, de winter of in de lente, indien het weer te wisselvallig is. RD-Elastodeck heeft geen tijdsvenster voor de applicatie van de coating. Met andere woorden, als het werk door een onverwachte weersverandering moet worden onderbroken, kan het zonder probleem later hervat worden!

Voorbereiding van de ondergrond

Het oppervlak moet altijd zuiver, droog, ontvet en vrij van verontreinigingen zijn. De bekendste en snelste manier om dit te doen is door het oppervlak te reinigen met een hogedrukreiniger met 220 bar / 3200 psi en een oscillerende punt met nulhoek. Deze methode verwijdert verontreinigingen en reeds aangebrachte verf die niet langer hecht. Overgebleven olie of vet moet worden verwijderd met zeep. Mos en schimmel kunnen worden verwijderd met geschikte schoonmaakmiddelen. Overweeg het gebruik van gemakkelijk verkrijgbare en zeer doeltreffende biologisch afbreekbare oplossingen.

Spoel en borstel aan het eind af met schoon water. Het oppervlak moet volledig droog zijn voordat het afdichtingssysteem wordt aangebracht.

Bij een bestaande beschermingslaag

Het is belangrijk te controleren of de coating nog voldoende hechting heeft!

Als er plaatselijk blaren zijn, snij ze dan open, en verwijder vervolgens de losse coating. Schilder nooit op een coating die niet goed hecht!

Borden en randen

Controleer ook de boorden en verbindingen met muren, schouwen of ieder andere uitrusting die men op een dak kan vinden. Dit zijn plaatsen die sneller dan de vlakke delen onderhevig zijn aan lekkageproblemen. RD-Elastodeck kan op de meeste minerale ondergronden worden toegepast en is gemakkelijk te gebruiken met RD-Roof Fleece om deze gevoelige plaatsen te dichten.

Afvoeren

Controleer of de afvoer niet verstopt is. Dit is vaak een oorzaak van waterstagnatie en kan de waterdichting van een dak sneller beschadigen.

Applicatiemiddelen

RD-Elastodeck wordt bij voorkeur met een rol of met een airlesspistool aangebracht. Op minder toegankelijke plaatsen kan het product ook met een borstel worden aangebracht.

Vermijd te spuiten bij wind.

Borstel: gewone dikke borstel voor producten op waterbasis.
Rol: 14 mm / ½ inch polyamide.
Airless spuiten: minimaal vermogen 180 bar / 2600 psi - nozzle variërend tussen 0,017 en 0,023 inch.

Applicatie van het systeem

Voorbereiding van RD-Elastodeck

RD-Elastodeck is klaar voor gebruik. Het product moet gedurende enkele minuten mechanisch worden geroerd.  Een beetje verdunnen met water, tot maximaal 3 à 5 %,  is aan te raden, als u bij warm weer werkt. Dit zorgt voor een vertraging van het droogproces. 

Aanbrengen van het verstevigingsvlies op borden en randen

Begin met de specifieke zones: borden en randen van schoorstenen, ventilatie, muren, afvoeren, enz ... alvorens het vlakke oppervlak aan te pakken, want dit zijn gevoelige plekken die veel aandacht verdienen. Het gebruik van het 20 cm brede RD-Roof Fleece wordt algemeen aanbevolen vanwege het gebruiksgemak.

Snij en breng het vlies voor de helft op het dak en voor de andere helft op het voorwerp aan, zodat er minstens 10 cm vlies op elk oppervlak is. Breng vervolgens RD-Elastodeck op en doorheen het vlies aan, zodat de coating in contact komt met het oppervlak.

   

  

Aanbrengen van het verstevigingsvlies op het vlakke oppervlak

De tweedee stap is het bevestigen van het vlies op het vlakke deel van het dak. RD-Roof Fleece is in verschillende breedtes beschikbaar en kan afhankelijk van de situatie op maat worden gesneden. Beschikbare breedtes: 120 cm / 47 inch, of 60 cm / 24 inch. Knip op de juiste lengte. Het vlies is voorzien van gaatjes en is heel bestendig.

Ontrol het RD-Roof Fleece op het vlakke gedeelte en verdeel het gelijkmatig. De verbindingen tussen de vliezen moeten een overlapping van minstens 5 cm of 2 inch hebben.

Breng dan een eerste laag RD-Elastodeck aan met een rol of kwast doorheen het vlies, die vanzelf aan het oppervlak hecht.

Laat 4 tot 6 uur drogen voor het aanbrengen van de tweede laag. Deze eerste fase vergt het meeste tijd.

 

De applicatie

Na het aanbrengen van RD-Elastodeck met het vlies worden de volgende lagen met een rol of een airlessapparaat aangebracht.

Het gebruik van een airlessapparaat maakt een snelle applicatie van een dikke film met een uniform oppervlak mogelijk. Afhankelijk van het te verzegelen oppervlak kan dit een aanzienlijke tijdsbesparing opleveren.

RD-Elastodeck veroorzaakt bijna geen spuitnevel en heeft dry fall eigenschappen.

Indien de tweede laag met een rol wordt aangebracht, zult u meestal minimaal twee lagen moeten aanbrengen om de vereiste laagdikte te bereiken.

De applicatie van meerdere opeenvolgende lagen RD-Elastodeck verhindert het optreden van pin holes.

De wachttijd tussen de lagen bedraagt 4 tot 6 uur, afhankelijk van de dikte en de omgevingstemperatuur.

De bekomen totale laagdikte is belangrijk en dient conform te zijn aan onze voorschriften. Deze laagdikte zal immers uw waarborg zijn voor de prestaties op lange termijn van het RD-Elastodeck systeem. Wat telt, is de hoeveelheid gebruikt materiaal, niet het aantal lagen, zo lang er minstens twee worden aangebracht.

 

Tips

Denk aan het meten van de natte laagdikte tijdens het aanbrengen ; dit zal u helpen bij het bepalen van de droge laagdikte.

Goede raad voor de kleurkeuze
RD-Elastodeck is beschikbaar in een grote verscheidenheid aan kleuren. We raden u aan om voor elke laag een andere kleur te gebruiken. Dit zal u helpen om de verschillende lagen van elkaar te onderscheiden en om zeker geen plaatsen te vergeten.

Voorbeeld: 1ste laag in RAL 3009 (oxiderood) - 2de laag in RAL 7004 (signaalgrijs) - 3de laag in RAL 7035 (lichtgrijs)

Daken met veel stagnerend water
Als er, ondanks regelmatig onderhoud van de afvoerpijpen, dagenlang stagnerend water is, is dat waarschijnlijk te wijten aan het gebrek aan afschot in het dak. Dit zijn meer gevoelige zones waar bijzondere aandacht moet worden besteed aan het aanbrengen van de aanbevolen hoeveelheid RD-Elastodeck (3 kg/m²).

Keuze van de eindafwerking

RD-Elastodeck is een waterdichtingssyteem dat geen eindlaag nodig heeft.  Tijdens onderhoudswerkzaamheden mag er af en toe op worden gelopen (bij voorkeur met schoenen met platte zolen), maar men moet erop letten dat het membraan niet wordt beschadigd of gescheurd met scherpe of zware gereedschappen of voorwerpen.

In bepaalde gevallen is een eindafwerking echter wel nuttig of wenselijk:

- gelieve, bij regelmatig verkeer op het dak, onze afwerkingsproducten voor vloeren RD-Hydrograff HP Satijn en RD-Monofloor PU te raadplegen;
- indien u wenst energie te besparen met een infrarood reflecterende eindlaag die warmtetransfer naar binnen toe afremt, raadpleeg dan het datablad van RD-Sunguard;
- gebruik RD-Hydrograff HP Clear Glossy bij risico op chemische contaminatie door nabijgelegen schouwen.

 

VERS.   S8-230831