Hoe de vloer van uw werkplaats of opslagplaats herschilderen en beschermen

RD-Hydropox, een vloercoating zonder oplosmiddelen en vos met een uitstekende slijtweerstand met volgende eigenschappen

- rechstreekse hechting op een chape, op tegels of een reeds aanwezige coating

- bescherming van de ondergrond tegen intensief verkeer en chemische producten

- esthetisch verfraaien van de werkplaats

Nodige producten

De probleemstelling

Vloeren van opslagplaatsen of werkplaatsen zijn continu onderhevig aan slijtage en abrasie omwille van het verkeer van heftrucks en transpaletten en talrijke verontreinigingen zoals oliën, vetten en soms meer agressieve producten. Het is dus belangrijk om de vloeren te beschermen en te verhinderen dat deze verslijten, afbrokkelen, uiteenvallen of poreus worden. Netheid en kleur zijn ook belangrijk, voor de veiligheid, het bedrijfsimago of gewoon voor het verkrijgen van aan aangename werkomgeving.

In functie van het verkeer zal de bestaande vloercoating vervuilen, onthechten en verslijten tot men de oorspronkelijke chape te zien krijgt.

Het is dus noodzakelijk te verhinderen dat het beton terug wordt blootgesteId  door het  heraanbrengen van een verfsysteem dat bestand is tegen slijtage, abrasie en chemische stoffen.

Het gebruik van traditionele, solventgedragen renovatiecoatings is een probleem voor vele bedrijven, daar het hen meestal verplicht te sluiten, althans gedeeltelijk, tijdens de werkzaamheden. Daarna blijven gedurende een lange tijd de storende en toxische geuren in de ruimtes aanwezig.

RD Coatings heeft een watergedragen oplossing, die gemakkelijk aan te brengen, performant en duurzaam is en die uw vloeren gedurende een heel lange tijd zal beschermen.

De oplossing

RD-Hydropox is een hoogkwalitatieve, watergedragen epoxycoating die speciaal ontworpen is om goed te hechten op de meeste betonnen en cementen ondergronden, op keramische tegels en op de meeste bestaande coatings op voorwaarde dat ze hard zijn.

RD-Hydropox bevat noch oplosmiddelen, noch VOS en kan dus gemakkelijk naast bezette ruimtes worden aangebracht, waarbij de collega’s gewoon kunnen verderwerken. Er is geen gevaar op brand of explosie en er is geen reukhinder.

Eénmaal aangebracht, vormt RD-Hydropox een uniforme beschermingslaag die heel hard en slijtvast wordt. Het product is beschikbaar in een grote waaier van kleuren en dit zelfs vanaf  1 kg!

RD-Hydropox bevat eveneens specifieke vulstoffen die verhinderen dat de vloer glad wordt. In functie van de wens van de klant en van de gebruiksfunctie is het éénvoudig de anti-slip eigenschappen te verbeteren. Dit is soms nuttig in bepaalde industrieën, zoals kaasfabrieken, waar de vloeren continu nat zijn.

Aangeraden hoeveelheid en laagdikte

Voor de vloer van een opslagplaats of werkplaats worden over het algemeen 2 lagen van elk 300 g/m² aanbevolen.

In totaal : 600 g/m². Deze hoeveelheden kunnen variëren in functie van de porositeit van de ondergrond en van het gebruikte applicatiemiddel.

RD-RD-Hydropox maakt deel uit van de  productreeks - Single Coating System, die door RD Coatings werd ontwikkeld en die zowel als primer als als afwerklaag kan worden toegepast. De SCS-producten bieden de mogelijkheid om specifieke problemen op te lossen door één enkel product te gebruiken. Dit zijn oplossingen die gemakkelijker, sneller, uiterst betrouwbaar en hoogkwalitatief zijn!

De verwachte voordelen en prestaties van het systeem

Indien correct aangebracht volgens onze richtlijnen, zal het systeem een lange levensduur hebben.

Het blijft echter bijzonder moeilijk de levensverwachting van vloercoatings te voorspellen, daar deze van talrijke factoren afhankelijk is, waarbij de belangrijkste de gebruiksintensiteit is.

Bij talrijke projecten hebben we kunnen vaststellen dat onze aangebrachte systemen bijzonder performant zijn met een levensduur die vaak 5 jaar overschrijdt.

Het grote voordeel is echter het gebruiksgemak van het product. Indien moet worden bijgewerkt, laat het gebruik van RD Coatings oplossingen toe om heel gemakkelijk en in een recordtempo de herstellingen uit te voeren !

Het biedt tal van voordelen, zowel voor de bouwheer als voor de toepasser :

Voor de bouwheer:

 • Uiterst efficiënt en duurzaam systeem
 • Milieuvriendelijk
 • Watergedragen, zonder gevaar, zonder brandgevaar
 • Haast reukloos, kan in bewoonde gebouwen worden gebruikt zonder de bewoners
        te hinderen.
 • Uitgebreide keuze aan kleuren
 • Goede weerstand tegen slijtage en verkeer

Voor de toepasser:

 • SCS systeem
 • Eénvoudige toepassing
 • Geen VOS, gelimiteerde risico’s
 • Geen isocyanaten
 • Eénvoudige reiniging van het gereedschap
 • Heel lange levensduur
 • Geen oplosmiddelen of verdunningsmiddelen nodig

Voorbereiding van het werk

Voor aanvang van de werken dient de betonnen of cementen vloer voldoende vast en sterk te zijn. Bij industriële vloeren van fabrieken, opslagplaatsen en commerciële gebouwen is een treksterkte van minimum 25Mpa en een afscheurweerstand van minimum 1,5Mpa vereist.

Bij een nieuwe chape moet de vochtigheidsgraad gemeten worden, deze moet minder dan 4% bedragen. Gewoonlijk duurt het ongeveer 30 dagen voor een chape droog is en men kan aanvangen met de schilderwerkzaamheden. Hoe dikker de chape, hoe langer de droogtijd.

Controleer in het geval van een renovatie of er geen opstijgend vocht aanwezig is. Dit kan met een eenvoudige test worden uitgevoerd.

Testen van de aanwezigheid van opstijgend vocht

Breng een transparante plastic film van 20x20 cm op het oppervlak en bevestig de boorden met tape zodat er geen lucht in of uit kan. Wacht 24 of 48 uur. Indien u de aanwezigheid van kleine druppels op de binnenkant van de film vaststelt, wijst dit op de aanwezigheid van vocht en kan de chape bijgevolg niet worden geschilderd. Een mogelijke oplossing is het aanbrengen van een dampscherm of bij een nieuwe chape deze langer te laten drogen.

De bestaande verflaag of resten ervan kunnen blijven, indien de hechting goed is. Indien de verffilm loskomt, moet deze verwijderd worden.

Zorg ervoor dat de te schilderen ruimte gedurende minstens 3 dagen na de applicatie van RD-Hydropox niet bezet is. Het systeem heeft een droogtijd van 12 uur nodig, maar men moet rekenen op 3 à 7 dagen om de optimale hardheid en weerstand te verkrijgen.

Verwerkingscondities

RD-Hydropox is bestemd voor binnengebruik. Indien de vloer op regelmatige basis wordt blootgesteld aan UV licht, kan best een niet vergelende eindlaag RD-Hydrograff HP worden aangebracht.. Een minimumtemperatuur van 12°C wordt aanbevolen om comfortabele en zekere werkcondities te verzekeren. De ondergrond moet op kamertemperatuur zijn en vrij van dauw.

Bij koud weer besteedt u best extra zorg aan de zones die zich in de nabijheid van openingen , zoals deuren, bevinden. Koude wind kan hier het oppervlak afkoelen en beletten dat de coating correct droogt! De ondergrond kan ook koud zijn door de aanwezigheid van thermische bruggen. Gebruik bijvoorbeeld warme luchtblazers om deze plaatsen te verwarmen voor en tijdens het aanbrengen en het drogen.

Ondergrondvoorbereiding

Algemeen dient de ondergrond zuiver, droog, ontvet en vrij van elke loszittende onzuiverheid te zijn.

Op een nieuwe chape

Het mechanisch schuren en het stralen zijn de meest voorkomende methodes ter voorbereiding van de ondergrond. Door het opruwen van het oppervlak, wordt de mechanische hechting van de coating en ook de levensduur ervan verbeterd. Hierdoor zullen ook eventuele sporen van cementsluier en restanten van curing compounds worden verwijderd.

Bij kleinere chapes kan de ondergrond ook worden voorbereid door een met water verdunde oplossing van fosforzuur te gebruiken. Besproei het oppervlak en laat gedurende 15 minuten inwerken. Spoel vervolgens na met zuiver water.

Op een oude chape, al of niet geschilderd

Een veel gebruikt en snel middel om de vloer voor te bereiden bestaat uit reinigen met een hogedrukreiniger, 200 à 250 bar, voorzien van een roterende punt met nulhoek. Deze methode zal onzuiverheden en niet goed hechtende verf verwijderen. Indien de bestaande verflaag bestand is tegen de hogedrukreiniging, wilt dit zeggen dat de hechting nog voldoende is, mag men de verflaag behouden en mag deze overschilderd worden met onze producten.

Controleer of de bestaande verflaag voldoende hard is. RD-Hydropox vormt zelf, éénmaal droog, een heel harde laag en kan bijgevolg niet op zachte of flexibele lagen worden aangebracht, daar dit een risico tot barstvorming zal geven.

Indien een heel harde en glanzende verflaag dient herschilderd te worden, zal het opruwen of krassen van het oppervlak de hechting van het aangebrachte systeem bevorderen.

Alle resterende oliën en vetten moeten met detergent worden verwijderd. Mossen en schimmels kunnen met aangepaste reinigingsmiddelelen worden verwijderd. Gebruik bij voorkeur biodegradeerbare oplossingen die gemakkelijk te vinden en heel doeltreffend zijn. Indien er nog oliën, vetten of andere chemicaliën in de chape vastzitten, raadt men aan te vacuümstralen zoals voor een nieuwe chape.

Eénmaal de vloer goed voorbereid en gereinigd is, kan men, waar nodig, reparaties uitvoeren.

Applicatiemiddelen

RD-Monofloor PU wordt meestal aangebracht door middel van een kortharige rol of een airless.

Bij gebruik van een airless is een minimale druk van 180 bar en een nozzle opening tussen 0,021 en 0,023 inch nodig.

Applicatie van het systeem

Voorbereiding van RD-Hydropox

RD-Hydropox is een tweecomponentige coating, bestaande uit een basis, component A en een verharder, component B.

De blikken en emmers worden afgevuld in de correcte mengverhoudingen.

Giet de verharder volledig bij de basis. Laat geen verharder achter in het blik. Een slechte mengeling kan aanleiding geven tot problemen, zoals blisters, een slechte uitharding, matte plekken of bepaalde plaatsen die minder hard zijn of minder weerstand vertonen.

Indien u een weegschaal hebt, kunt u ook de exact gewenste hoeveelheid die u nodig hebt, in een leeg blik afwegen. De mengverhouding is op de verpakking aangeduid..

De niet gebruikte producten dienen goed afgesloten te worden.

RD-Hydropox  is verkrijgbaar in verschillende verpakkingen. Het is aan te bevelen om het juiste aantal blikken voor de eerste laag en vervolgens voor de tweede laag te voorzien, dit om te vermijden dat de producten moeten worden afgewogen.

Poreuze ondergronden

Voeg, enkel voor de eerste laag, 10 % zuiver water toe aan het mensel A+B.

Meng lang genoeg (+/- 3 minuten) mechanisch op een gemiddelde snelheid zodat een uniform, éénkleurig product wordt bekomen. Laat het mengsel gedurende ongeveer 5 minuten rusten om het te laten afkoelen en om de luchtbellen te laten verwijderen.

Pot life

U hebt 2 uur (bij 20°C) om het bekomen mengsel toe te passen. Hoe warmer, hoe korter de pot life. Wij raden u aan een timer met alarm te gebruiken om deze tijdslimiet niet te overschrijden.

Eénmaal deze tijdslimiet verstreken zal het overblijvend product niet meer toepasbaar zijn. RD-Hydropox is beschikbaar in kleine, middelgrote en grote verpakkingen, zodat zo weinig mogelijk afval wordt gecreëerd.

Applicatie

Het is best vooraf de applicatieroute te plannen, dit om te eindigen bij een mogelijke uitweg en dus niet klem te raken !

RD-Hydropox wordt in minimaal twee lagen aangebracht.

Breng de eerste laag aan met het voorgeschreven verbruik. Laat de verflaag vervolgens gedurende 12 uur of gedurende de ganse nacht drogen alvorens de tweede laag aan te brengen. De exacte droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur

Breng op dezelfde wijze de tweede laag RD-Hydropox aan op het gehele oppervlak.

Droging en ingebruikname

RD-Hydropox heeft ongeveer 3 dagen nodig om de optimale mechanische eigenschappen en ongeveer 5 dagen om de optimale chemische eigenschappen te bereiken.

Na 12 uur kan de desbetreffende zone in gebruik worden genomen, maar enkel met licht voetgangersverkeer. Na 3 dagen kan de ruimte intensiever door rollend materieel worden gebruikt.

Anti-slip eigenschappen

In bepaalde gevallen is hetgewenst om de anti-slip eigenschappen nog te verbeteren.  In geval van een vloer die bijvoorbeeld regelmatig nat is, kan in de natte eerste laag droge kwarts of zand worden uitgestrooid. Na droging kan het overtollige zand worden weggeborsteld en kan de tweede laag RD-Hydropox worden aangebracht.

VERS.   S11-230901